ADWOKAT

„Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać” John Grisham

Adwokat Jędrzej Krauze jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2017 roku ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy. Następnie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego został wpisany na listę adwokatów Bydgoskiej Izby Adwokackiej. W toku aplikacji i wcześniej odbywanych praktyk studenckich zdobył szerokie doświadczenie w pracy kancelaryjnej, jak również w zakresie prowadzenia procesów sądowych i negocjacji ugodowych. Zdobył wyróżnienie w konkursie krasomówczym aplikantów adwokackich.